Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Praca dla psychologa

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa- Wojciecha Lei w Podczerwonem poszukuje psychologa:
Wymiar zatrudnienia:
5 godzin – psycholog szkolny
Wymagania niezbędne:
– posiada obywatelstwo polskie,
– posiada wykształcenie wyższe kierunkowe
– spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
– przestrzega podstawowych zasad moralnych.
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa .
Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem; w terminie: do dnia 26 sierpnia 2022 r.
2. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww. stanowisko można odbierać do 30 września 2022 r., (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa- Wojciecha Lei
w Podczerwonem
Monika Czapla

Zajęcia wakacyjne

Więcej o: Zajęcia wakacyjne

📣 W wakacje mogą być organizowane zajęcia sportowe dla dzieci z Podczerwonego i Koniówki. Szczegóły w piśmie na zdjęciu. Zgłoszenia u pani dyrektor do piątku. W dalszej kolejności będzie ustalony harmonogram zajęć.

📣W wakacje będą organizowane półkolonie psychologiczno- aktywne. Będą to warsztaty dotyczące uzależnień behawioralnych. Będą się odbywać na GOKu w Czarnym Dunajcu. Grupa 6-8 lat 19-22 lipca od 9.00 do 13.00, grupa 9-11 lat 26-29 lipca. Zapisy i szczegóły u pani dyrektor.

Festyn Rodzinny

Więcej o: Festyn Rodzinny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów wraz z rodzicami na Festyn z okazji Dnia Rodziny przy naszej szkole 23 czerwca o 10.45.👨‍👩‍👧‍👦🥳🤩

W programie liczne atrakcje. Szczegóły na plakacie.

Konkursy z okazji 120 rocznicy śmierci Brata Witalisa – Wojciecha Lei

Więcej o: Konkursy z okazji 120 rocznicy śmierci Brata Witalisa – Wojciecha Lei

Szkoła Podstawowa im. Brata Wiralisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem zachęca do wzięcia udziału w konkursach organizowanych w 120 rocznicę śmierci patrona w II Konkursie Literacko – Plastycznym dla uczniów klas 0 – III i II Konkursie Literacko – Plastycznym dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci i misji Brata Witalisa, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, promocja wolontariatu, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.

Szczegóły i regulamin – kliknij tutaj

Szkolny Korowód Świętych

Więcej o: Szkolny Korowód Świętych

Ogłaszamy Szkolny Korowód Świętych 👼. Zachęcamy wszystkich uczniów.

Już 29 października 2021 r. w szkole oraz 31 października 2021 r. (w niedzielę) o godz. 10:30 na Mszy Świętej w kościele w Podczerwonem.

Jak się przebrać?

Proponujemy, by był to strój polskiego świętego lub ulubionego świętego. Przy okazji można odświeżyć sobie jego żywot i przypomnieć, dlaczego w ikonografii przedstawia się go z takimi, a nie innymi atrybutami…

A jeśli czasu brak, najprostszym rozwiązaniem będzie przebranie Anioła!
Każdy święty będzie miał krótką chwilę na prezentację o sobie.

Więcej szczegółów na plakatach.

Wyprawka pierwszoklasisty

Więcej o: Wyprawka pierwszoklasisty

Już niebawem 1 września i znowu zasiądziemy w szkolnych ławach. 👩‍🏫🧑‍🏫
Dla Rodziców uczniów klasy pierwszej przygotowaliśmy listę z wyprawką szkolną 📝

 

Do góry