Dzień Patrona

Powiększ obrazPoczet Sztandarowy szkoły

Cała społeczność szkolna świętowała Dzień Patrona.

To ważne święto rozpoczęło się mszą św. w kościele w Podczerwonem. Ksiądz Marek Łabuzek podczas homilii wyjaśniał, że uczeń szkoły, która nosi imię brata Witalisa, powinien go naśladować w pracowitości, modlitwie oraz uważności na biednych i potrzebujących.

Po mszy już w murach szkoły pani Dyrektor Monika Czapla powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Czarny Dunajec Marcina Ratułowskiego, wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty Bronisława Stocha, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Iwonę Wontorczyk, Radnych Gminy Czarny Dunajec Zofię Kierkowską i Tomasza Turskiego oraz rodziców, uczniów i mieszkańców Podczerwonego i Koniówki.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego w obecności Sztandaru Szkoły, uczniowie z klas starszych zaprezentowali przedstawienie „W poszukiwaniu brata Witalisa”, którego tekst powstał specjalnie na dzisiejszą uroczystość. Autorem sztuki jest Bogusław Zięba, pisarz i autor spektakli teatralnych pochodzący z Koniówki. Przedstawienie przygotowała panie Monika Czapla i Władysława Maśnica.

Po przestawieniu prezentującym dokonania naszego patrona przyszedł czas na występ zespołu regionalnego „Śleboda”. Dzieci pokazały niezwykle kunsztowny taniec i śpiew góralski.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali goście: Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski oraz wizytator Kuratorium Oświaty Bronisław Stoch. Obaj zgodnie podkreślali, że wybór patrona dla naszej szkoły był „strzałem w dziesiątkę”. Uczniowie szkoły, biorąc przykład ze swojego rodaka, pięknie pracują na rzecz potrzebujących w Szkolnym Wolontariacie, rozwijają swoje talenty naukowe, sportowe i artystyczne, także w ramach wspaniałego zespołu regionalnego „Śleboda”. Wójt zauważył również niezwykłą ofiarność rodziców naszych uczniów i ich wkład w rozwój szkoły.

Podczas uroczystości zostały rozdane nagrody w szkolnym konkursie plastycznym „Patron Mojej Szkoły”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Ich prace zgromadzeni goście mogli podziwiać w galerii na piętrze.

Świąteczny dzień zakończył poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dziękujemy sponsorom uroczystości – Sylwii i Piotrowi Budzińskim, rodzicom i darczyńcom, którzy chcą pozostać anonimowi.

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<