Gminny Konkurs Ortograficzny Ortolandia 2022 o Pióro Wójta Gminy Czarny Dunajec

Powiększ obrazLogo Ortolandii

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei

zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Czarny Dunajec

do uczestnictwa

w Gminnym Konkursie Ortograficznym

Ortolandia 2022

O PIÓRO WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

11 maja 2022 r., godz. 10.00

CEL: uczniowie poprzez przygotowania do konkursu i udział w nim doskonalą umiejętność poprawnej pisowni polskiej, bogacą słownictwo, w tym związane z tematem przewodnim konkursu, kształtują postawę dbałości o kulturę języka polskiego, nawiązują kontakt
z rówieśnikami, przełamują bariery

 1. Honorowy patronat nad Gminnym Konkursem Ortograficznym Ortolandia objął Wójt Gminy Czarny Dunajec Pan Marcin Ratułowski.

 1. PIERWSZY ETAP:

Każda szkoła podstawowa biorąca udział w konkursie ortograficznym przeprowadza pierwszy etap szkolny wg własnego regulaminu, wyłaniając zwycięzców, którzy kwalifikują się do etapu gminnego. Do etapu gminnego przechodzi po jednym uczniu z każdej kategorii wiekowej, który uzyskał najlepsze wyniki w etapie szkolnym. Komisja konkursu szkolnego przekazuje dane uczestników zakwalifikowanych do etapu gminnego w terminie do 4 maja 2022 r. Wzór zgłoszenia został dołączony do niniejszego regulaminu.

 1. DRUGI ETAP:

Za organizację drugiego etapu konkursu odpowiada Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem. Komisja kwalifikuje do etapu powiatowego po jednym uczniu z każdej kategorii wiekowej, który uzyskał najlepsze wyniki w etapie gminnym.

 1. TRZECI ETAP:

Etap powiatowy organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem w dniu 18 maja 2022 r. godz. 10.00.

 1. Rywalizacja przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy I – III;

II grupa klasy IV –VI;

III grupa klasy VII –VIII.

 1. Zgłoszenia do konkursu gminnego prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem

Podczerwone 246

34– 470 Czarny Dunajec

lub: dantolak@sppodczerwone.edu.pl

 1. Tegoroczny konkurs dedykujemy wieloletniemu partnerowi Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem, to jest Związkowi Podhalan w Północnej Ameryce. Tekst dyktanda konkursowego będzie okazją do przybliżenia uczestnikom historii Związku Podhalan, jego współczesnej działalności oraz najważniejszych postaci.

 1. Prace zostaną ocenione komisyjnie, a w skład komisji wejdą zaproszeni honorowi goście
  oraz nauczyciele.

 1. Zwycięży osoba, której dyktando zostanie napisane najbardziej poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Za pierwszorzędne będą uznawane błędy w pisowni:
  rz, ż, ó, u, ch, h oraz pisowni wielką literą. Za drugorzędne – pozostałe błędy
  w pisowni oraz błędy interpunkcyjne. Popełnienie dwóch błędów drugorzędnych
  w pisowni lub czterech interpunkcyjnych jest równoznaczne z popełnieniem jednego błędu pierwszorzędnego.

 1. Laureaci otrzymają nagrody.

 1. Poprawione prace będą udostępniane na życzenie.

 1. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników przewiduje się spotkanie przy wspólnym stole.

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu (dołączoną do regulaminu) należy dostarczyć w dniu konkursu.

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, nadmieniając, że tegoroczne spotkanie odbędzie się

z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja, dystans). Za wyrozumiałość dziękujemy

ORGANIZATORZY

 

Załączniki: