Innowacja pedagogiczna w klasie 8

Powiększ obraz

Nie wszystkie lekcje matematyki muszą wyglądać tak samo.

Na zajęciach z klasą VIII wykorzystywana jest jedna z nowoczesnych metod aktywizujących – „Myśląca klasa”.
Podczas takiej lekcji uczniowie pracują w trzyosobowych zespołach, do których dobierani są na zasadzie losowania. Nie uczą się, siedząc tradycyjnie w ławkach, ale rozwiązują, problemy matematyczne pisząc na ścieralnych foliach, na stojąco.

Taka organizacja pracy rozwija samodzielność u uczniów. Podejmują oni także autonomiczne decyzje o kształcie własnych notatek. Nauczyciel jest wsparciem, a uczniowie sami dochodzą do wiedzy.
Całkowicie zmieniona przestrzeń klasy, bez wyraźnego centrum, sprzyja dobrej atmosferze.
Innowację Pedagogiczną prowadzi pani dyrektor Ewa Vermessy – Gruber.

Życzymy sukcesów!!