Koniec tegorocznej edycji programu „Już pływam”

Powiększ obraz

Zakończyła się tegoroczna edycja programu „Już pływam”.

W tym roku wzięli w nim udział także uczniowie naszej szkoły z klas 5-8.

Zajęcia pływackie odbywały się się na Chochołowskich Termach.

Samorząd Województwa Małopolskiego od roku 2007 współpracuje z małopolskimi samorządami gminnymi w związku z projektem „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest przez Województwo w formie pomocy finansowej gminie.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych po zakończeniu zajęć lekcyjnych jak i upowszechnianie kultury fizycznej w regionie i promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<