Małopolski Konkurs Przedmiotowy z historii

Powiększ obraz

Rafał Duraj z kl.7 zakwalifikował się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Przedmiotowego z historii 👏.

Temat tegorocznego konkursu to „Od powstania państwa polskiego do ostatniego Piasta na polskim tronie. Proces budowy kraju i początki narodu polskiego.”

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

Na wszystkich trzech etapach konkursu jego uczestnicy powinni wykazać się umiejętnościami:

  • prawidłowego umiejscawiania wydarzeń w czasie i przestrzeni,
  • rozumienia i właściwego posługiwania się pojęciami historycznymi,
  • dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,
  • pozyskiwania informacji z różnych źródeł historycznych, na ich podstawie prezentowania wniosków oraz dokonywania analizy i interpretacji zjawisk historycznych,
  • posługiwania się mapami historycznymi,
  • przedstawiania historii Polski na tle wydarzeń europejskich i światowych.

Kolejny etap odbędzie się 3 grudnia. Trzymamy kciuki za naszego reprezentanta 👍