„Ortolandia” w Podczerwonem

Powiększ obraz

Zakończył się Gminny Konkurs Ortograficzny ORTOLANDIA o Pióro Wójta Gminy Czarny Dunajec organizowany przez naszą szkołę. Konkurs odbywa się od 2004 r. Co roku zmienia się temat finałowego dyktanda. Tegoroczna edycja nawiązywała do patrona szkoły brata Witalisa – Wojciecha Lei. Autorką dyktanda była prof. Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Uczniowie poprzez przygotowania do konkursu i udział w nim, doskonalą ortografię, bogacą język, nawiązują kontakt z rówieśnikami, przełamują bariery; cel ten połączony jest w tym roku z profilaktyką alkoholową – propagowaniem zdrowego trybu życia oraz różnych form spędzania czasu wolnego bez używek, kształtowaniem postaw asertywnych wobec picia alkoholu i zażywania środków odurzających, zainspirowaniem środowiska szkolnego w zakresie profilaktyki uzależnień.

Uczniowie, zwycięzcy etapów szkolnych, rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV –VI i VII –VIII.

WYNIKI

Kategoria kl. I – III:
1. Amelia Domagała – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte nr 1 w Cichem
2. Kamila Kula – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Starem Bystrem
3. Justyna Książkiewicz – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Odrowążu
Wyróżnienie: Anna Łaś – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

Kategoria kl. IV – VI:
1. Rafał Duraj – Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem
2. Szymon Landowski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Starem Bystrem
3. Karol Kusper – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załucznem
Wyróżnienie: Jan Tylecki – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach

Kategoria kl. VII – VIII
1. Natalia Strama – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Starem Bystrem
2. Szymon Serwiński – Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
3. Edyta Strama – Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem
Wyróżnienie: Karolina Gal – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Odrowążu

Nagrody i dyplomy wręczył, wraz z panią dyrektor Ewą Vermessy – Gruber, wójt gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski.

Dziękujemy naszym sponsorom:
– Marek Barnowski – Restauracja „U Śliwy”
– Stanisław Biela – Ubojnia „Biela”
– Krystian Jarończyk – Prezes Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu
– Jolanta Szewczyk – Dekoracje Okolicznościowe
– Bogumiła Kokoszka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Lidia Hędrzak – Stacja Podczerwone
– Piotr Steskal – Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy „Pan Steskal”
– Maria Zięba – Restauracja „Ziębówka”
– Mateusz i Rafał Więcek – Panowie od Wesel
– Kazimierz Fit – Krafit
– Jan Mateja – Delikatesy Centrum w Czarnym Dunajcu
– Andrzej Styrczula – Sołtys wsi Podczerwone, Wspólnota Ośmiu Wsi
– Zofia Kierkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym dzieci i młodzież do konkursu.