Pożegnanie Pani Zofii Zięby

Powiększ obrazMsza pogrzebowa Pani Zofii Zięby

W Chochołowie odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Zofii Zięby, wieloletniej nauczycielki naszej szkoły.


W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły: pani Dyrektor Monika Czapla, pani Ewa Vermessy oraz uczniowie klasy 8 i poczet sztandarowy. Mszę świętą koncelebrował ks. Marek Łabuzek.

Oto kilka informacji z życia śp. Zofii Zięby:

1 września 1955 r. została zatrudniona w szkole w Koniówce, która była filią szkoły w Podczerwonem. W Koniówce uczyły się wtedy klasy od 1 do 4, a starsze dzieci uczęszczały do Podczerwonego. Po likwidacji filii w Koniówce pani Zofia Zięba przeniosła się do szkoły macierzystej w Podczerwonem. Co rano z gromadką dzieci z Koniówki maszerowała do pracy. Uczyła w zerówce i w klasach młodszych. Jako że była osobą o zacięciu artystycznym, także starszych uczniów muzyki o plastyki. Prowadziła kółko teatralne i zespół regionalny, który urozmaicał uroczystości szkolne. Stworzyła piękne dekoracje szkoły na otwarcie nowego budynku w 1987 r., której elementy do dziś zdobią szkołę. Przygotowała też część programu artystycznego urozmaiconego pisanymi przez siebie wierszami i piosenkami. Jej wielkim dziełem było przygotowanie materiału o absolwentach na uroczystość 100-lecia szkoły oraz programu artystycznego na otwarcie sali gimnastycznej. Za swoją pracę została odznaczona Złotym Krzyżem zasługi oraz nagrodami ministra oświaty, kuratora oraz licznymi nagrodami szkoły. Pani Zosia po przejściu na emeryturę w 1993 r. nie zapomniała o szkole.

Wspierała nauczycieli scenariuszami uroczystości, wierszami, piosenkami.

W 2005 r. z okazji 50-rocznicy pobytu w Koniówce wydała książkę o historii tej miejscowości. Na wniosek społeczności szkolnej i Związku Podhalan otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla gminy Czarny Dunajec”

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<