Wyniki XXX Festiwalu Papieskiego w Białym Dunajcu

Właśnie poznaliśmy wyniki XXX Festiwalu Papieskiego w Białym Dunajcu.

W kategorii recytacji 3 miejsce zdobyła Natalia Strama.

W kategorii poezji w języku literackim 2 miejsce zdobyła Emila Krzanik.

3 miejsce zdobyła Anna Leja.

W kategorii poezji gwarą 1 miejsce zdobyła Natalia Strama.

W kategorii proza gwarą wyróżnienie otrzymał Andrzej Watycha.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom .

Gratulacje także dla pani Joanny Rochy .

http://www.gbpbialydunajec.pl/imprezy/festiwale-papieskie/1212-werdykt-jury-xxx-festiwalu-papieskiego.html?fbclid=IwAR0OqQwRALEL-hMeud9pA9hF2ed_wMI09DZ4a1TA6hyx5hVvMHESv5afJEM