XIV edycja Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Powiększ obraz

Przez cały rok szkolny 2020/2021 Wolontariat brał udział w XIV edycji Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia, organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.
Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu (także promowanie dobra w sieci), uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.
Projekt realizowany jest w roku szkolnym, od września do czerwca, na terenie województwa małopolskiego, w pięciu rejonach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim i wadowickim.

W Projekcie wzięli udział: Ewelina Podczerwińska, Wiktoria Leja, Jan Styrczulą, Magdalena Cieżczak, Szymon Karcz, Łukasz Karcz, Nicola Kramarz, Katarzyna Kania, Monika Leja, Bartłomiej Jarończyk, Mateusz Fudala, Kacper Knapczyk, Edyta Strama, Kazimierz Gąsienica, Paulina Pisowicz, Wioleta Haberna, Krystian Haberny, Oliwia Pawlak, Rafał Duraj, Karolina Skorusa.