Hymn szkoły

 

Hymn Szkoły – „Nas Brat Witalis”

 

Downo w Podcyrwonym – nie w mieście, a we wsi,
Syćka se myśleli, ze som dobrzy, lepsi.

Był se twardy górol – sanowoł tys pańskich,
z chałupy był łon Leja, a z matki Bielański.

Duzo mioł rodzeństwa, ponad dziesiyncioro, 
to tys na jedzynie cza im było sporo.

I wtej se pomyśloł: – Musym sukać chleba,
Włośnie do Krakowa ze wsi jechać trzeba.

Kie wyjechoł w Kraków – Alberta tam spotkoł,
Widzioł, ze cza pomóc i tam włośnie zostoł.

Pomogoł, jak umioł – tkoł sukno i koce,
Coby ci bezdomni ciepłe mieli noce.

Chocios Wojtek Leja ubogim pomogoł,
Som tys w swoim zyciu z gruźlicom sie zmogoł.

Ino trzydzieści roków Pon Bóg doł mu przezyć, 
Coby słuzyć biednym i by w niego wierzyć.

Syćka w Podcyrwonym som my dumni z tego – 
Momy Witalisa – Wojtka Lejowego. 

 

Tadeusz Kania