Klasy 4-8 w Ciężkowicach i w Zamku Wiśnicz

Powiększ obrazKlasy 4-8 w Ciężkowicach

Uczniowie klas 4-8 także udali się na edukacyjną wycieczkę.

Cała grupa pojechała najpierw do Ciężkowic. Tam, w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków zobaczyli bogatą kolekcję ptaków, owadów oraz ssaków. Muzeum to należy do najciekawszym placówek tego typu w Polsce. Tylko tutaj zobaczysz niedźwiedzia, żubra, łosia, dzika, jelenia i zrobisz sobie z nimi zdjęcie 🐻🐗📸

Kolejnym punktem wycieczki był Zamek Wiśnicz.

Zamek w Wiśniczu stoi na północnym skraju cypla wcinającego się doliną Leksandrówki. Ma formę regularnej, czteroskrzydłowej budowli z dziedzińcem i czterema wieżami. Jego początki wiążą się z działalnością gospodarczą Kmitów herbu Szreniawa, którzy około połowy XIV w. rozpoczęli tworzenie wokół Wiśnicza klucza posiadłości ziemskich.

Wzniesiony w tym czasie zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji właścicieli.

Fundatorem warownej siedziby był Jan Kmita, sprawujący w latach 70. XIV urzędy starosty sieradzkiego, ruskiego i krakowskiego. Po raz pierwszy istnienie zamku („castrum”) poświadczają rachunki żup bocheńskich z lat 1396.

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<