Konkurs plastyczny „Odnawialne źródła energii”

Powiększ obraz

W marcu organizowany był w naszej szkole konkurs plastyczny „Odnawialne źródła energii”.

Organizatorem konkursu było Miasto i Gmina Czarny Dunajec we współpracy z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY oraz Szkołą Podstawową Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem.

Konkurs realizowany był w ramach projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec”, który korzysta z dofinansowania o wartości 3,1 mln zł euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Konkurs realizowany był 13.03. – 22.03.2024 r.

Cele konkursu:

1. zainteresowanie dzieci problemami racjonalnego gospodarowania energią,

2. promocja odnawialnych źródeł energii,

3. poszerzenie wiedzy nt. poprawy jakości powietrza i zapobieganie efektowi cieplarnianemu,

4. kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,

5. rozwijanie kreatywności u dzieci – poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych.

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Natalia Buter

Członkowie -Agnieszka Cichorska

Anna Sowińska

Monika Czapla

przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I kategoria – uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych:

I miejsce – Klara Turska

II miejsce – Amelia Zięba

III miejsce – Aleksandra Czerwińska

Wyróżnienie – Katarzyna Watycha, Natalia Liszka

……………………………………….

II kategoria – uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych:

I miejsce – Aleksandra Duraj

II miejsce – Anita Leja

III miejsce – Kamila Klag

Wyróżnienie – Wiktoria Liszka

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<