Rekruatacja do zerówki i klasy pierwszej

Rekrutacja!

Informujemy, że wszyscy kandydaci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem.

Prosimy Rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025, aby w dniach 21-26.03.2024 r. potwierdzili wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druk oświadczenia dostępny w sekretariacie).