Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”

Powiększ obraz

Filip Łowisz został laureatem 3 miejsca w Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”, w kategorii klas 4-8.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Kornela Makuszyńskiego. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu oraz prezentacja i popularyzacja działalności plastycznej.

Na konkurs wpłynęło 131 prac. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością, a prace wykonane były w różnorodnych technikach plastycznych przewidzianych w regulaminie.

Aleksandra Duraj zdobyła 3 miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Żywa okładka” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Celem konkursu było odwzorowanie okładki wybranej książki Kornela Makuszyńskiego, wykonanie zdjęcia i obrobienie go w dowolnym programie graficznym tak, by uzyskać jak najwierniejszą kopię oryginału.

Na konkurs nadesłano 84 prace – 64 z kraju oraz 20 z zagranicy (Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Litwa i Kazachstan). Przy ocenie prac konkursowych komisja brała pod uwagę przede wszystkim wierność oryginałowi oraz wkład pracy włożony w odtworzenie okładki. Ponieważ poziom prac był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany, na korzyść uczestników konkursu przemawiał dobór niesztampowej okładki.

GRATULACJE

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<