Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „BÓBR”

Powiększ obrazLaureaci konkursu "Bóbr"

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy również w konkursach międzynarodowych!!🌎🌍🌏

Andrzej Konopka z kl. 3 oraz Rafał Duraj z kl. 8 otrzymali WYRÓŻNIENIA w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „BÓBR”. Andrzej w kategorii Skrzat, a Rafał w kategorii Junior.

Naszą szkołę reprezentowali również: Piotr Turski (kategoria Skrzat), Franciszek Gołębiewski, Wojciech Konopka, Anna Leja, Aleksandra Szaflarska, Marcin Turski, Andrzej Turski (kategoria Beniamin),
Kamila Klag, Wiktoria Krzysiak, Anita Leja, Angelika Leja, Oliwia Pawlak (kategoria Junior).
Konkurs w naszej szkole zorganizowała pani Danuta Skorupa.

Uczestnikom gratulujemy 👏

Informacje o konkursie ze strony www.bobr.edu.pl:

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu.

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<