Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia w województwie małopolskim z udziałem uczniów naszej szkoły

Powiększ obrazPlakat

Kasia Kania i Kamil Wątor, uczniowie klasy 8, uczestniczyli w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia w województwie małopolskim.

Ponad 1,6 tys. młodych osób z woj. małopolskiego zapisało się na konsultacje strategii na rzecz młodego pokolenia, które odbyły się w czwartek 4 listopada. Młodzież w trakcie konsultacji zgłosiła wiele pomysłów i rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań w obszarach kluczowych dla młodych Polaków. Organizatorem konsultacji jest Minister Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Tak Kasia wspomina udział w konsultacjach:
„4 listopada 2021 roku o godzinie 17:00 uczestniczyłam online w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia w województwie małopolskim. Miałam przyjemność wziąć
udział w dyskusji na temat: Polityka społeczna, prorodzinna i mieszkaniowa.

Konsultacje były podzielone na dwie części. W pierwszej uczestnicy mogli zgłaszać problemy dotyczące tematu – w formie anonimowej ankiety. Druga część była poświęcona metodom rozwiązywania problemów i nurtujących pytań. Na pierwszy plan wysunęły się:

  • Drenaż mózgów – odpływ wykształconej młodzieży z kraju.
  • Polityka antyaborcyjna.
  • Brak dostępu młodzieży do pomocy psychologicznej.
  • Wysoki koszt mieszkań dla młodych ludzi.
  • Przemoc psychiczna/cyberprzemoc w szkole i poza nią.

Wymiana zdań była bardzo burzliwa – młodzi ludzie zarzucali rządzącym, że nasze zdanie nie jest brane pod uwagę, a my jesteśmy przyszłością narodu. Na zakończenie pani prowadząca
podziękowała młodzieży za czynny udział. Stwierdziła, że jest usatysfakcjonowana aktywnością młodzieży.”