Projekt „Już pływam”

Powiększ obrazUczniowie na basenie podczas zajęć

Ruszył projekt „Już pływam”. W tej edycji biorą udział chętni uczniowie z klasy 4, 5, 6, i 7. Zajęcia odbywają się w Chochołowskich Termach.

Projekt realizowany jest przez Województwo w formie pomocy finansowej gminie. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy.

Projekt, mający na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.

Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Więcej zdjęć na stronie: www.facebook.com/sppodczerwone/posts/pfbid02BPA7taCsMJNKgQboTpBhyf1b9jj9AqyHJtaWk4thpT49Gtuiz55vcshTYkZUWKxyl